Photo Tour of Quetta; 393 photos

Takatu Mountain in Snow 2017
Takatu Mountain in Snow 2017
few years ago! 
Marri Abad
Marri Abad
few years ago! 
Hanna Lake Quetta
Hanna Lake Quetta
few years ago! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
few years ago! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
few years ago! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
few years ago! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
few years ago! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
few years ago! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
few years ago! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
few years ago! 
Quetta snowfall
Quetta snowfall
few years ago! 
Snow fall in Quetta after 12 years
Snow fall in Quetta after 12 years
few years ago! 
Snow fall in Quetta after 12 years
Snow fall in Quetta after 12 years
few years ago! 
Snow fall in Quetta after 12 years
Snow fall in Quetta after 12 years
few years ago! 
Snow fall in Quetta after 12 years
Snow fall in Quetta after 12 years
few years ago!